Parelles artístiques

Participem del projecte Parelles Artístiques d’Osonament representant la comarca del Maresme. Consisteix en la creació d’una obra artística conjunta entre dos artistes, un d’Alterarte i un altre de la comunitat.

Prospectem artistes de la comarca que vulguin participar del projecte, facilitant espais, materials i organitzant exposicions per donar visibilitat a l’obra. Les exposicions són conjuntes amb els artistes participants de les altres entitats que formen part del projecte. A través de Parelles Artístiques creem aliances amb entitats que treballen l’art i la salut mental a Catalunya i alhora es creen sinergies i amistat amb artistes del territori.

Bianualment organitzem una exposició col·lectiva amb totes les obres de la comarca. El projecte té dos objectius generals. Per una banda, afavorir la recuperació de les persones que tenen algun problema de salut mental. I, per altra banda, canviar la visió estigmatitzada que existeix a la societat vers la salut mental.