Diàlegs

Diàlegs és un projecte que sorgeix de la iniciativa d’intercanvi amb les professores de l’escola d’ adults CFA Salvador Dalí del centre penitenciari Quatre Camins. La proposta és crear converses entre els dos col·lectius per treballar temes escollits pels propis participants com la llibertat, la família o la por.

Aquest intercanvi es fa en format llibretes, elaborades pels propis usuaris, per fer possible la seva exposició i/o publicació.

A banda de l’intercanvi artístic, l’objectiu d’aquest projecte és lluitar contra l’estigma de col·lectius en risc d’exclusió i compartir diferents visions de la seva realitat.