Càpsules en col·laboració amb Museus

Juntament amb l’equip educatiu dels museus elaborem un projecte concret sobre cada exposició. Visitem el museu i hi treballem durant varies sessions, coneixem l’obra de l’artista i duem a terme alguna proposta pràctica. Finalment donem visibilitat la feina feta amb una exposició o acció a la comunitat.